פרויקטים
מצורף רשימה חלקית של פרויקטים שונים שתוכננו, בוצעו ונהלו על ידנו בשנים האחרונות.

לצורך חיסכון בהוצאות שמירה פיזית במחסני החברה, הותקנה מערכת אנליטית הכוללת מצלמות תוצרת Sony, דוחסים תוצרת Dvtell. המערכת מאפשרת קבלת התרעה על הכנות מקדימות לפריצה ומחוברת למוקד רואה ועמדת שומר מורחקת.

תכנון והתקנה כל מערכות המנ”מ – פיקוח ושילוב בעלי מקצוע אחרים. מערכת תשתית אחודה Cat-7 עבור מערכות המחשבים, המצלמות והטלפוניה. התקנת מערכת מצלמות אנלוגיות ומצלמות IP בשילוב דוחסים – ניהול מצלמות ע”י דוחסים וצפייה מרחוק ע”י קו סלולרי. מערכת אזעקה, מערכות טלפוניה, מערכת גילוי עשן כולל העברת מכון תקנים, מערכת כריזה. אינטגרציה בין המערכות השונות.

3. בית עמית מנור – אשדוד התקנת מערכות שליטה ובקרה בשטח הציבורי )בניין( ובשטח הפרטי )משרדים + מפעל(. המערכות כוללות – מצלמות, אזעקות, בקרת כניסה.

התקנת מערכות שליטה ובקרה בהם – מצלמות, אזעקות, בקרת כניסה.

התקנה ותחזוקה של מערכות שליטה ובקרה בישוב. המערכות כוללות – מערכת זיהוי מספרי רכב, מערכות מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות מולטימדיה ומערכות מתך נמוך אחרות.

מצלמות בישוב , ומצלמות זיהוי מספרי רכב LPR

סגירת תפריט